English
Français
繁體中文
Português
简体中文
Español
Bahasa
Русский
Tiếng Việt
Česky
العربية
Melayu
ไทย
Italiano
한국어
Norsk
日本語
Dansk
Suomalainen
Română

Thông số kỹ thuật sản phẩm

product specification introduction

ACY Securities đã cung cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới một loạt các sản phẩm giao dịch tài chính với một số chênh lệch cạnh tranh nhất trên thị trường, bắt đầu từ 0.0pips.

Sử dụng các nền tảng giao dịch MT4 & MT5 của chúng tôi, bạn có thể truy cập và giao dịch các công cụ giao dịch tài chính phổ biến như ngoại hối (FX), hàng hóa, kim loại quý như Vàng, dầu thô, ETF và các chỉ số.

Tham khảo bảng dưới đây để biết chênh lệch cụ thể trên toàn bộ phạm vi thị trường mà chúng tôi cung cấp. Tận dụng lợi thế của giao dịch miễn phí hoa hồng trên tài khoản Standard của chúng tôi, $6 USD trên tài khoản ProZero của chúng tôi và $5 USD cho mỗi lot trên tài khoản Bespoke.

Giao dịch với Chênh lệch từ 0.0 Pip

Bắt đầu giao dịch từ $50.

Tìm hiểu thêm

Spread từ 0.0 pip.

Tìm hiểu thêm

Hoa hồng thấp nhất của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Mỗi. Thương mại. Vấn đề.