English
Français
繁體中文
Português
简体中文
Español
Bahasa
Русский
Tiếng Việt
Česky
العربية
Melayu
ไทย
Italiano
한국어
Norsk
日本語
Dansk
Suomalainen
Română

Làm thế nào để giao dịch Forex

Những cách tốt hơn để học giao dịch Forex

Tìm hiểu và chuẩn bị

Tận dụng các tài liệu giáo dục giao dịch sẵn có để phát triển chiến lược giao dịch, kế hoạch giao dịch và phương pháp luận của riêng bạn. Truy cập các video giao dịch, hướng dẫn và hội thảo trên web tập trung vào giao dịch các thị trường khác nhau.

image
image

Tìm hiểu và chuẩn bị

Tận dụng các tài liệu giáo dục giao dịch sẵn có để phát triển chiến lược giao dịch, kế hoạch giao dịch và phương pháp luận của riêng bạn. Truy cập các video giao dịch, hướng dẫn và hội thảo trên web tập trung vào giao dịch các thị trường khác nhau.

image

Thực hành và Kinh nghiệm

Bắt đầu với một tài khoản Demo, bạn có thể thực hành và nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn, làm quen với nền tảng giao dịch và kiểm tra các hệ thống giao dịch khác nhau. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự tự tin hơn trước khi bạn giao dịch một tài khoản Live.

image

Thực hành và Kinh nghiệm

Bắt đầu với một tài khoản Demo, bạn có thể thực hành và nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn, làm quen với nền tảng giao dịch và kiểm tra các hệ thống giao dịch khác nhau. Điều này sẽ cung cấp cho bạn sự tự tin hơn trước khi bạn giao dịch một tài khoản Live.

Kích hoạt và bắt đầu giao dịch

Khi bạn đã sẵn sàng và tự tin, hãy kích hoạt một tài khoản giao dịch thực sự và bắt đầu giao dịch theo kế hoạch và mục tiêu giao dịch của bạn.

image
image

Kích hoạt và bắt đầu giao dịch

Khi bạn đã sẵn sàng và tự tin, hãy kích hoạt một tài khoản giao dịch thực sự và bắt đầu giao dịch theo kế hoạch và mục tiêu giao dịch của bạn.

image

Làm thế nào để bắt đầu

Mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp. Tải xuống phần mềm giao dịch MT4 và bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.

image

Làm thế nào để bắt đầu

Mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch trực tiếp. Tải xuống phần mềm giao dịch MT4 và bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu giao dịch.

Thị trường Forex

Thị trường forex toàn cầu được công nhận là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới với ước tính 5 nghìn tỷ đô la Mỹ trong các giao dịch hàng ngày. Với hàng triệu người tham gia và khối lượng giao dịch lớn mỗi ngày, thị trường ngoại hối cung cấp các cơ hội giao dịch liên tục cho các nhà giao dịch trên toàn cầu. Với giờ giao dịch dài - giao dịch FX mở cửa 24 giờ 5 ngày một tuần - trên nhiều trung tâm ngoại hối trên toàn thế giới, các nhà giao dịch có thể đặt giao dịch ở các múi giờ khác nhau.

market image

Sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy

Với khối lượng lớn các tài nguyên giao dịch trực tuyến bao gồm video, bạn cần phải cẩn thận và chọn lọc. Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng hoặc truy cập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy được cấp phép và quy định bởi các cơ quan quản lý được công nhận. Một phần lớn của thành công trong giao dịch là học cách quản lý rủi ro. Có những yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro. Tìm hiểu về những yếu tố này và đặt ra các hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt là rất quan trọng đối với thành công giao dịch của bạn. Dưới đây là một số rủi ro bạn cần lưu ý:

Sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy

Với khối lượng lớn các tài nguyên giao dịch trực tuyến bao gồm video, bạn cần phải cẩn thận và chọn lọc. Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng hoặc truy cập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy được cấp phép và quy định bởi các cơ quan quản lý được công nhận. Một phần lớn của thành công trong giao dịch là học cách quản lý rủi ro. Có những yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến mức độ rủi ro. Tìm hiểu về những yếu tố này và đặt ra các hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt là rất quan trọng đối với thành công giao dịch của bạn. Dưới đây là một số rủi ro bạn cần lưu ý:

Mỗi. Thương mại. Vấn đề.